UP IAM

print

Inštitut Andrej Marušič 
Univerza na Primorskem

Muzejski trg 2, 6000 Koper
Tel: (+ 386 5) 611 75 91, 
Fax: (+386 5) 611 75 92
www.iam.upr.si
info@iam.upr.si

Inštitut Andrej Marušič (UP IAM) je raziskovalni zavod, ki deluje v okviru Univerze na Primorskem. Ustanovljen je bil leta 1999 kot samostojni javni raziskovalni zavod Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT). Leta 2011 je bil UP PINT preimenovan v Inštitut Andrej Marušič – UP IAM.

UP IAM svojo raziskovalno-razvojno dejavnost osredotoča na štiri področja delovanja: matematiko, informacijske znanosti in tehnologije, tehnologijo (s poudarkom na varstvu narave) ter javno zdravje – duševno zdravje (s poudarkom na suicidiologiji) in kineziologiji. Ključni prednosti inštituta sta interdisciplinarno združevanje odličnosti raziskovanja posameznih disciplin in močna mednarodna vpetost.

Naravoslovje in tehnika predstavljata osnovo realnega gospodarstva, zato je njun kakovosten razvoj strateškega pomena. Na UP naravoslovje in tehniko razvijata UP IAM ter UP FAMNIT. Obe instituciji sta odločeni, da si bosta še naprej po najboljših močeh prizadevali za odlično kakovost dela in vztrajali pri trudu za približevanje znanstvenemu svetovnemu vrhu. Zagotovitve tega mesta v samem vrhu pa ne pogojuje zgolj uspešnost znotraj posamezne stroke, temveč predvsem interdisciplinarna uspešnost, ki pomeni delovno preseganje tradicionalne in ostre razdelitve med temeljnimi področji človeške znanosti (naravoslovje, tehnika, družboslovje, humanistika). Temeljna vprašanja človeštva so namreč preveč kompleksna, da bi odgovore nanje lahko iskali samo z orodjem, oziroma skozi optiko ene same stroke oziroma znanstvene vede.

Raziskovalno delo UP IAM je organizirano v štirih raziskovalno-razvojnih enotah: Oddelku za tehnologijo, Oddelku za matematiko, Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije ter Oddelku za proučevanje zdravja. Ključna prednost raziskovanja na UP IAM je v močni interdisciplinarnosti raziskav, ki se sedaj širi na področja vseh oddelkov in treh centrov, ki delujejo na UP IAM: Slovenski center za raziskovanje samomora, Center za sodelovanje z industrijo in Center za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij.