Predavatelji

print

Boštjan Frelih

Boštjan Frelih je kot študent obiskoval vse tri javne slovenske univerze. Diplomiral je leta 2003 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, magistrski študij je zaključil leta 2009 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, trenutno pa zaključuje doktorski študij smeri Matematične znanosti na UP FAMNIT, kjer je tudi zaposlen kot asistent za matematiko. Njegovo področje raziskovanja je teorija grafov.

David Gajser

David Gajser je doktorski študent matematike na FMF-ju, kjer je leta 2011 tudi diplomiral iz dveh smeri: uporabne in pedagoške matematike. Raziskovalno se ukvarja s teoretičnim računalništvom. Rad igra košarko, hodi v hribe in dela z mladimi.

 

Marjan Jerman

Marjan Jerman je doktoriral iz matematike leta 2003 na področju urejenih algebrskih struktur. Je področni urednik Preseka za matematiko in član uredniškega odbora revije Matematika v šoli.


 

Branko Kavšek

Branko Kavšek je diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Po opravljeni diplomi se je leta 1999 kot mladi raziskovalec zaposlil na Institutu Jožef Stefan, odseku za inteligentne sisteme, kjer je začel preučevati inteligentne sisteme in se spoznavati s postopki strojnega učenja. Leta 2002 je magistriral ter leta 2004 doktoriral iz področja strojnega učenja. Po doktoratu se je preselil v Koper in se zaposlil na Univerzi na Primorskem.

Matjaž Konvalinka

Matjaž Konvalinka je diplomiral in magistriral na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, doktoriral pa leta 2008 na na ameriški univerzi MIT (Massachusetts Institute of Technology). Je docent na Oddelku za matematiko na Fakultete za matematiko in fiziko, ukvarja pa se z algebraično in preštevalno kombinatoriko. Leta 2012 mu je Univerza v Ljubljani podelila Svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke.

Bojan Kuzma

Bojan Kuzma je doktoriral na Univerzi v Ljubljani leta 2003 in predava na UP FAMNIT. Kot raziskovalec na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani se ukvarja z linearno algebro, funkcionalno analizo in teorijo ohranjevalcev.

 

Boštjan Kuzman

Asistent dr. Boštjan Kuzman raziskuje in poučuje različne matematične predmete na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, v prostem času pa se najraje druži z glasbeniki, taborniki in marsovci. Je pobudnik tabora MARS in številnih aktivnosti s področja promocije znanosti pri DMFA Slovenije, za kar je leta 2012 je prejel nagrado "Prometej znanosti", ki jo podeljuje Slovenska znanstvena fundacija.

Primož Potočnik

Primož Potočnik je doktoriral leta 2000 na Fakulteti za matematiko in fiziko. Njegovo področje raziskovanja so kombinatorične strukture in njihove simetrije, zanimajo pa ga tudi različni vidiki uporabe matematike v vsakdanjem življenju. Po doktoratu je nekaj let preživel v tujini, predvsem v Kanadi, ZDA in Novi Zelandiji. Po vrnitvi v domovino se je zaposlil na Univerzi v Ljubljani, kjer študentom matematike in računalništva predava pretežno predmete iz diskretne matematike.

Primož Šparl

Primož Šparl je diplomiral in leta 2007 tudi doktoriral na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Kot docent je zaposlen na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer študentom predava razne predmete s področja matematike. Raziskovalno deluje na področju diskretne matematike in večino raziskovalnega časa namenja študiju grafov in njihovih simetrij. V prostem času rad zahaja v naravo, predvsem v visokogorski svet.

Jernej Tonejc

Jernej Tonejc je doktoriral leta 2008 na University of Wisconsin, Madison. Po vrnitvi v Slovenijo je bil nekaj časa asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko UL, trenutno pa je zaposlen kot raziskovalec na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem, kjer se ukvarja z uporabo matematike v industriji. V prostem času se ukvarja s kriptografijo, ki jo občasno tudi poučuje.