PREDAVANJA IN DELAVNICE

print

Praktični svet financ in kriptovalut - Rado Pezdir

Udeleženci seminarja bodo teoretično in praktično spoznali osnovne mehanizme delovanja finančnih trgov, najrazličnejse borzne strategije in finančne instrumente. Poseben poudarek bo dan na analizi kriptovalut in premisleku, kako trgovati s kriptovalutami ter kako analizirati najrazličnejse okoliščine, ki poganjajo vrednost kriptovalut. Udeleženci bodo dobili priložnost, da sami poskusijo trgovati in na podlagi tega izluščijo osnovne determinante finančnih trgov in kriptovalut.

 

 

Matematika v biologiji - Barbara Boldin

Charles Darwin, eden od očetov evolucijske teorije, je v svojih spominih zapisal “… Zdi se, da znanje matematike človeka obdari z dodatnim čutom …” Čeprav matematiko in biologijo kot mladi učenci začnemo spoznavati kot samostojni in popolnoma nepovezani znanosti, pa se ti zanimivi znanstveni disciplini že vrsto desetletij tesno prepletata. Na predavanjih bomo na kratko orisali zgodovino povezovanja obeh disciplin ter s pomočjo enostavnih matematičnih modelov spoznavali uporabe matematike v biologiji, kot denimo uporabnost verjetnosti za razumevanje zakonov dedovanja ter uporabnost teorije iger pri študiju evolucijske dinamike in odločanja živali v različnih življenskih situacijah.

 

 

Človeški možgani z matematičnega vidika - Rok Požar

Če od bližje pogledamo strukturo možganov, vidimo, da ima veliko podobnosti z matematičnim objektom, imenovanim graf. Teorija grafov omogoča grafično predstavitev možganov in predstavlja močan okvir za raziskovanje njihove organizacije. Na predavanju predstavimo nekaj osnovnih konceptov iz teorije grafov in njihovo uporabnost ilustriramo na primeru identifikacije nevrološke motnje.

 

 

 

Optimizacija in načrtovanje prevozov v sistemu GoOpti - Jan Grošelj

Podjetje GoOpti od leta 2011 dalje uvaja nove smernice pri organizaciji prevozov v Sloveniji in njeni okolici. Osrednji produkt podjetja je sistem, ki potnike, ki želijo potovati na podobnih relacijah v istih časovnih okvirih, dinamično združuje v manjše skupine, primerne za prevoz s kombiji. Načrtovanje prevozov zaradi prilagodljivega potniškega modela predstavlja zapleten logističen problem, ki je uspešno avtomatiziran z uporabo različnih računalniških in matematičnih orodij. Predavanje bomo posvetili obravnavi nekaterih mehanizmov matematične optimizacije, ki so v pomoč pri odločanju, kako organizirati potne naloge po kriterijih zadovoljstva potnikov, zanesljivosti prevozov in minimizacije stroškov.

 

Problem konsenza - Matjaž Krnc

Življenje od nas pogosto zahteva, da se skupaj z neko skupino uskladimo v mnenju. "Kam gremo na maturantski/zaključni izlet?" ali  "Kateri film bi gledali?" sta samo dva primera ki kažeta, da je v okolju brez centralne avtoritete usklajevanje mnenj težak zalogaj. Kljub temu je prav to v sodobnem svetu bistvenega pomena za spremembe v politiki, ekonomiji, ipd. Ker je prav ta problem hkrati med ključnimi gradniki v različnih decentraliziranih tehnologijah, npr. tehnologiji veriženja blokov (tj. Blockchain, na kateri stoji večina poznanih kriptovalut ter ICOjev), je področje algoritmičnega iskanja konsenza v zadnjem letu postalo še uporabnejše.
Z udeleženci seminarja se bomo skozi praktične aktivnosti preizkusili v izzivu iskanja konsenza. Sprehodili se bomo skozi zgodovinski razvoj problema, si ogledali nekaj zanimivih načinov uporabe in se dotaknili intuicije nekaterih ključnih matematičnih idej v ozadju. Pokazali bomo  rezultate naših eksperimentov, ko smo omenjena matematična orodja preizkušali na velikih omrežjih, zanimiv poudarek pa bo tudi na tehnologiji veriženja blokov, ki sodi med aktualnejša področja uporabe algoritmičnega iskanja konsenza.

 

Teorija kombinatornih iger - Nino Bašić

Kombinatorne igre so igre za dva igralca, ki izmenično delata poteze. Igra ne sme vključevati slučajam, tj. ni metanja kocke ipd. Poleg tega morata imeti oba igralca popolno informacijo o igri (igre s kartami temu ne zadoščajo, saj ne poznamo kart ostalih igralcev). Bolj znane kombinatorne igre so križci in krogci, go in šah. Predelali bomo prvi del knjige http://www.math.ucla.edu/~tom/Game_Theory/Contents.html. Obravnavali bomo nepristranske igre. To so igre, pri katerih imata oba igralca na voljo iste poteze (šah je pristranska igra, saj eden od igralcev igra z belimi, drugi pa s črnimi figurami). Matematično bomo analizirali igro NIM, ki ima pomembno vlogo v teoriji kombinatornih iger.