ASISTENTI

print

Ana Zalokar

Ana Zalokar je diplomirala iz pedagoške matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani leta 2011 in bo letos doktorirala na FAMNITu. Preden se je leta 2013 zaposlila kot mlada raziskovalka na Univerzi na Primorskem, je eno leto poučevala na gimnazij in srednji šoli. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem kot asistentka poučuje vaje pri predmetih Verjetnost, Stohastični procesi in Statistika. Raziskovalno se ukvarja z aktuarstvom, to je z upravljanjem s tveganji v zavarovalništvu.

 

 

 

Žiga Velkavrh

Moje ime je Žiga Velkavrh in na Univerze na Primorskem sem zaposlen kot mladi raziskovalec na področju teorije iger. Lani sem zaključil magistrski študij Matematike s finančnim inženiringom, diplomiral pa sem iz finančne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani leta 2015. Zanima me področje teorije iger in v zadnjem obdobju sem tudi sodeloval pri projektu, ki vključuje različne eksperimente oziroma poskuse, ki se nanašajo na področje vedenjske teorije iger in eksperimentalne ekonomije.

 

 

Nina Klobas

Moje ime je Nina Klobas in letos končujem tretji letnik dodiplomskega študija matematike na Univerzi na Primorskem. V teku treh let na FAMNIT-u sem pridobila znanja iz različnih področij matematike (vse od osnov analize, algebre pa do verjetnosti in statistike), ter nekaj malega iz računalništva. Trenutno se v okviru izdelave zaključne diplomske naloge, ukvarjam z vprašanjem iz teorije ohranjevalcev.

 

 

 

 

Kenny Štorgel

Moje ime je Kenny Štorgel in sem študent magistrskega študijskega programa Matematične znanosti na UP FAMNIT. Lani sem diplomiral prav tako na UP FAMNIT z zaključno nalogo s področja teorije grafov. Prav tako letos sodelujem pri raziskovanju problemov iz teorije grafov. Zanimajo me pa tudi druga področja znotraj matematike in izven nje, in sicer predvsem algebraična teorija grafov, teorija grup, teorija iger, teorija števil in programiranje.