Predavatelji

print

Marjan Jerman

Marjan Jerman je doktoriral iz matematike leta 2003 na področju urejenih algebrskih struktur. Je področni urednik Preseka za matematiko in član uredniškega odbora revije Matematika v šoli. 

Milan Mitrović

Mag. Milan Mitrović je več let poučeval geometrijo na Matematični gimnaziji v Beogradu. Napisal je knjigo Projektivna geometrija, ki je izšla v zbirki Sigma pri DMFA založništvu, kot soavtor ali recenzent pa je sodeloval tudi pri več učbenikih s področja geometrije. V zadnjih letih sodeluje tudi pri pripravah  slovenskih dijakov na Mednarodno matematično olimpijado. Zaposlen je na OŠ Sava Kladnika Sevnica. V prostem času igra kitaro.

Mihael Perman

Mihael Perman je na Univerzi v Ljubljani diplomiral iz matematike (1983), na University of California at Berkeley pa doktoriral iz statističnih znanosti (1990). V letih 1993-1994 je predaval na University of Southern California (ZDA) in na Univerzi v Cambridgeu (Velika Britanija), v letih 1995-2006 pa kot izredni profesor na Univerzi v Ljubljani. Od leta 2007 do leta 2011 je bil direktor Agencije za zavarovalni nadzor, zadnjih nekaj let pa predava verjetnost in statistiko tudi na FAMNIT-u. Raziskovalno se ukvarja z verjenostnim računom, statističnim modeliranjem, aktuarstvom in zavarovalništvom.

Rado Pezdir

Rado Pezdir je magistriral iz ekonomskih znanosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Področja njegovega raziskovanja obsegajo ekonomsko filozofijo, zdravstveno ekonomiko, ekonomiko tranzicije in matematično ekonomijo. Sodeloval je pri večjem številu ciljnih in temeljnih raziskovalnih programov ter svetovalnih projektih za gospodarstvo. Poleg objav v znanstvenih revijah je izdal tudi knjigo o tranziciji v Sloveniji.
 

Jasna Prezelj

Jasna Prezelj je doktorirala leta 2000 iz kompleksne analize. Po doktoratu se je zaposlila na FMF kot asistentka. Trenutno je zaposlena kot raziskovalka na IMFM, na FMF in na FAMNIT-u. Poučuje splošne matematične predmete, matematično modeliranje in analizo. Njeno raziskovalno področje je kompleksna analiza.


 

Aljaž Ule

Aljaž Ule je po srednji šoli v Ljubljani zaključil študij uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani ter magistrski študij na Univerzi Twente na Nizozemskem. Doktoriral je leta 2005 na Fakulteti za Ekonomijo in Ekonometrijo Univerze v Amsterdamu, kjer je sedaj zaposlen kot docent in raziskovalec. Za raziskovalno delo je prejel najvišjo pohvalo Univerze v Amsterdamu. Kot gostujoči raziskovalec je deloval na univerzah New York University, Caltech in Universita Autonoma de Barcelona. Objavil je več znanstvenih člankov, med drugim tudi v vrhunski znanstveni reviji Science, pri založbi Springer pa je izdal samostojno znanstveno monografijo. Od leta 2007 sodeluje z Univerzo na Primorskem, kjer na FAMNIT-u predava teorijo iger ter mikroekonomijo.