PREDAVATELJI

print

Nino Bašić

Nino Bašić je diplomiral leta 2011 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, doktoriral pa leta 2016 pod mentorstvom prof. dr. Tomaža Pisanskega. Raziskovalno se ukvarja s kemijsko teorijo grafov, topološko teorijo grafov ter aplikacijami teorije grafov v znanosti. Je član strokovnih komisij za srednješolsko in študentsko računalniško tekmovanje pri ACM Slovenija. V prostem času rad igra košarko in peče na žaru.

 

 

Barbara Boldin

Barbara Boldin je diplomirala iz matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani, doktorirala pa na oddelku za matematiko na Univerzi Utrecht na Nizozemskem. Za svojo doktorsko tezo Mathematical aspects of infectious disease dynamics (Matematični vidiki dinamike nalezljivih bolezni) je prejela nagrado Reinharta Heinricha za najboljšo doktorsko tezo s področja matematične in teoretične biologije v letu 2007, ki jo podeljuje European Society for Mathematical and Theoretical Biology. Raziskovalno delo na področju matematične biologije je nekaj let nadaljevala na oddelku za matematiko in statistiko Univerze v Helsinkih, od leta 2010 pa je zaposlena na UP FAMNIT.

Jan Grošelj

Jan Grošelj je leta 2016 doktoriral na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Udejstvuje se na različnih področjih uporabne matematike. Na fakulteti za matematiko v Ljubljani je asistent pri predmetih numerične matematike. Raziskovalno se posveča področju računalniško podprtega geometrijskega oblikovanja. Poleg tega je zaposlen v podjetju Abelium, kjer deluje kot razvijalec in raziskovalec na projektih, povezanih z matematičnim modeliranjem in optimizacijo. V okviru teh sodeluje tudi pri načrtovanju logističnih procesov v sistemu GoOpti.

 

Matjaž Krnc

Matjaž Krnc, v letu 2017 podoktorski raziskovalec na Univerzi Salzburg, je pod mentorstvom profesorja dr. Risteja Škrekovskega doktoriral leta 2015 na Univerzi v Ljubljani. Do sedaj je aktivno sodeloval na številnih raziskovalnih obiskih univerz v tujini (Avstrija, Češka, Francija, Hrvaška, Poljska, Slovaška in Velika Britanija). Ukvarja se z različnimi klasičnimi problemi s področja strukture grafov in z njimi povezanimi problemi iz teorije omrežij in naključnih grafov.

 

 

Rado Pezdir

Rado Pezdir je magistriral iz ekonomskih znanosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Področja njegovega raziskovanja obsegajo ekonomsko filozofijo, zdravstveno ekonomiko, ekonomiko tranzicije in matematično ekonomijo. Sodeloval je pri večjem številu ciljnih in temeljnih raziskovalnih programov ter svetovalnih projektih za gospodarstvo. Poleg objav v znanstvenih revijah je izdal tudi knjigo o tranziciji v Sloveniji.

 

 

 

Rok Požar

Rok Požar je diplomiral leta 2009 na Fakulteti za matematiko in fiziko (Univerza v Ljubljani), leta 2013 pa doktoriral na Fakulteti za računalništvo in informatiko (Univerza v Ljubljani). Raziskovalno se ukvarja z algebraično teorijo grafov in računsko teorijo grup. Zaposlen je na UP FAMNIT. V prostem času igra nogomet in se ukvarja z izdelovanjem notranjega pohištva.