Predavatelji

print

Nastja Cepak

Nastja Cepak je kot mlada raziskovalka na UP IAM doktorirala leta 2018 na UP FAMNIT s področja kriptografije. Zdaj na UP IAM deluje v sklopu Centra za kriptografijo in je asistentka na UP FAMNIT. Raziskovalno se ukvarja z Boolovimi funkcijami z visoko nelinearnostjo in s permutacijami nad končnimi polji. Zaposlena je tudi v podjetju CREA plus d. o. o., kjer dela s praktično platjo šifriranja in računalniške varnosti ter izvaja izobraževanja o uporabi šifrirnih produktov v tujini.

 

 

Štefko Miklavič

Štefko Miklavič je leta 2002 magistriral, leta 2004 pa doktoriral na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem s teorijo grafov in algebraično kombinatoriko. Kot asistent in predavatelj je sodeloval s Politehniko (sedaj Univerzo) Nova Gorica ter Pedagoško fakulteto Koper. V letu 2007 je kot Fulbrightov štipendist šest mesecev raziskovalno delal na University of Wisconsin (ZDA). V letih 2010-2011 je bil direktor UP Inštituta Andrej Marušič, od novembra 2011 do decembra 2015 pa je bil prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem.

 

 

 

 

Barbara Boldin

Barbara Boldin je diplomirala iz matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani, doktorirala pa na oddelku za matematiko na Univerzi Utrecht na Nizozemskem. Za svojo doktorsko tezo Mathematical aspects of infectious disease dynamics (Matematični vidiki dinamike nalezljivih bolezni) je prejela nagrado Reinharta Heinricha za najboljšo doktorsko tezo s področja matematične in teoretične biologije v letu 2007, ki jo podeljuje European Society for Mathematical and Theoretical Biology. Raziskovalno delo na področju matematične biologije je nekaj let nadaljevala na oddelku za matematiko in statistiko Univerze v Helsinkih, od leta 2010 pa je zaposlena na UP FAMNIT.

 

 

Žiga Velkavrh

Žiga Velkavrh je diplomiral iz finančne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani, nato pa zaključil magistrski študij Matematika s finančnim inženiringom na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) Univerze na Primorskem. V letošnjem študijskem letu v vlogi asistenta vodi vaje iz Teorije iger in Matematičnega modeliranja na UP FAMNIT ter Ekonomske statistike na UP Fakulteti za management. Raziskovalno se ukvarja s teorijo iger, trenutno predvsem z eksperimentalno in vedenjsko.

 

 

 

 

 

Lara Lusa

Lara Lusa je izredna profesorica statistike, zaposlena od leta 2016 na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na Univerzi na Primorskem. Po pridobitvi doktorata iz uporabne statistike na Univerzi v Firencah je delala na Italijanskem nacionalnem inštitutu za raka v Milanu, na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko na Univerzi v Ljubljani in dlje časa sodelovala z Inštitutom za raziskovanje v biostatistiki na Nacionalnem inštitutu za raka (Biometric Research Branch of the National Cancer Institute) v Bethesdi, ZDA. Njeno sedanje znanstveno raziskovanje je osredotočeno na razvoj in validacijo prediktivnih modelov v biomedicini, s posebno pozornostjo na uporabi visoko-razsežnih podatkov in redkih dogodkov. Aktivna je tudi na področjih statističnega programiranja, statističnih simulacij in učenja statistike. Poleg metodološkega dela v statistiki je aktivna tudi kot statistična svetovalka raziskovalcem v medicini