Asistenti

print

Ana Zalokar

Ana Zalokar je diplomirala iz pedagoške matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani leta 2011. Preden se je leta 2013 zaposlila kot mlada raziskovalka na Univerzi na Primorskem, je eno leto poučevala na gimnazij in srednji šoli. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem kot asistentka poučuje vaje pri predmetih Verjetnost, Stohastični procesi in Statistika. Raziskovalno se ukvarja z aktuarstvom, to je z upravljanjem s tveganji v zavarovalništvu.

 

 

 

Edin Husić

Edin Husić je diplomiral na Univerzi na Primorskem leta 2015 in je trenutno študent magisterskega programa matematike na FAMNIT-u in teoretičnega računalništva na ENS Lyon v Franciji. Ves čas študija se je udeleževal matematičnih tekmovanj. Zanima se za algoritmične probleme, teorijo grafov in kombinatorično optimizacijo v splošnem. Leta 2012 se je udeležil Famnitovega poletnega tabora "Matematika je kul".

 

 

Žiga Velkavrh

Moje ime je Žiga Velkavrh in letos na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) Univerze na Primorskem zaključujem študij magistrskega programa Matematika s finančnim inženiringom. Diplomiral sem iz finančne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani leta 2015. Zanima me področje teorije iger in v zadnjem obdobju sem tudi sodeloval pri projektu, ki vključuje različne eksperimente oziroma poskuse, ki se nanašajo na področje vedenjske teorije iger in eksperimentalne ekonomije.