Mentorja projektnega dela

print

Kenny Štorgel

Kenny Štorgel je leta 2019 zaključil magistrski študij matematične znanosti na UP FAMNIT. Zaposlen je kot mladi raziskovalec na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in hkrati je tudi doktorski študent na FAMNIT-u. Glavno področje njegovega raziskovanja je teorija grafov s poudarkom na barvanjih v grafih in strukturni teoriji grafov. 

 

 

 

 

 

Ana Zalokar

Ana Zalokar je diplomirala iz pedagoške matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani leta 2011 in je doktorirala leta 2018 na FAMNITu. Preden se je leta 2013 zaposlila kot mlada raziskovalka na Univerzi na Primorskem, je eno leto poučevala na gimnazij in srednji šoli. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem kot asistentka poučuje vaje pri predmetih Verjetnost, Stohastični procesi in Statistika. Raziskovalno se ukvarja z aktuarstvom, to je z upravljanjem s tveganji v zavarovalništvu.