Predavatelji

print

Nino Bašić

Nino Bašić je diplomiral leta 2011 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, doktoriral pa leta 2016 pod mentorstvom prof. dr. Tomaža Pisanskega. Raziskovalno se ukvarja s kemijsko teorijo grafov, topološko teorijo grafov ter aplikacijami teorije grafov v znanosti. Je član strokovnih komisij za srednješolsko in študentsko računalniško tekmovanje pri ACM Slovenija. V prostem času rad igra košarko in peče na žaru.

 

 

Nastja Cepak

Nastja Cepak je od leta 2014 doktorska študentka kriptografije, ki je diplomirala in magistrirala na FAMNITu. Naslov njene diplomske naloge, za katero je dobila priznanje Srečka Kosovela Univerze na Primorskem, je bil Rubikova kocka in zdaj se k temi ponovno vrača še na malo drugačen način. Rada ima elegantne vzorce in dobro razvite zgodbe v katerikoli obliki.
 

 

Boštjan Frelih

Boštjan Frelih je diplomiral na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, leta 2014 pa doktoriral iz matematičnih znanosti na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, kjer je kot asistent pri različnih matematičnih predmetih zaposlen od leta 2003. Njegovo področje raziskovanja sta algebraična in kombinatorična teorija grafov. Leta 2012 je prejel nagrado Sklada za pedagoško odličnost, ki jo podeljuje Univerza na Primorskem.

 

Bojan Kuzma

Bojan Kuzma je doktoriral na Univerzi v Ljubljani leta 2003 in predava na UP FAMNIT. Raziskuje na področju  linearne algebre, funkcionalne analize, teorije ohranjevalcev, v zadnjem času pa tudi na področju grafov. V prostem času zlaga origamije. Eden od njegovih ciljev je sestaviti origamsko vzmet.


 

 

Boštjan Kuzman

Dr. Boštjan Kuzman poučuje matematične predmete na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, raziskovalno pa se ukvarja s teorijo grafov. V srednji šoli je uspešno tekmoval v matematiki, logiki in razvedrilni matematiki, veliko pa se je ukvarjal tudi z glasbo, gledališčem in taborniki. Je avtor prireditve Bistroumi in ustanovitelj matematičnega tabora MARS za srednješolce, sodeluje pa tudi pri številnih drugih projektih v zvezi s promocijo matematike.
 

Štefko Miklavič

Štefko Miklavič je leta 2002 magistriral, leta 2004 pa doktoriral na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem s teorijo grafov in algebraično kombinatoriko. Kot asistent in predavatelj je sodeloval s Politehniko (sedaj Univerzo) Nova Gorica ter Pedagoško fakulteto Koper. V letu 2007 je kot Fulbrightov štipendist šest mesecev raziskovalno delal na University of Wisconsin (ZDA). V letih 2010-2011 je bil direktor UP Inštituta Andrej Marušič, od novembra 2011 do decembra 2015 pa je bil prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem.

 

Vito Vitrih

Vito Vitrih je študiral uporabno matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer je leta 2010 tudi doktoriral. Raziskovalno se ukvarja z numerično matematiko in računalniško podprtim geometrijskim načrtovanjem. Zaposlen je kot izredni profesor za matematiko na UP FAMNIT in kot višji znanstveni sodelavec na Inštitutu Andrej Marušič, kjer je od decembra 2012 tudi direktor.