Predavatelji

print

Andrej Brodnik

Andrej Brodnik je doktoriral na Univerzi v Waterlooju, Kanada. Njegovo osnovno področje raziskovanja predstavljajo jedrnate podatkovne strukture in učinkoviti algoritmi. Predava na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Poleg tega je Predsednik komisije za tekmovanja pri ACM Slovenija in vodi osnovno- in srednje-šolska tekmovanja iz znanja računalništva in informatike (Bober in RTK) ter Univerzitetni programerski maraton.

Bojan Kuzma

Bojan Kuzma je doktoriral na Univerzi v Ljubljani leta 2003 in predava na UP FAMNIT. Raziskuje na področju  linearne algebre, funkcionalne analize, teorije ohranjevalcev, v zadnjem času pa tudi na področju grafov. V prostem času zlaga origamije. Eden od njegovih ciljev  je sestaviti origamsko vzmet.

 

Boštjan Kuzman

Dr. Boštjan Kuzman poučuje matematične predmete na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, raziskovalno pa se ukvarja s teorijo grafov. V srednji šoli je uspešno tekmoval v matematiki, logiki in razvedrilni matematiki, veliko pa se je ukvarjal tudi z glasbo, gledališčem in taborniki. Je avtor prireditve Bistroumi in ustanovitelj matematičnega tabora MARS za srednješolce, sodeluje pa tudi pri številnih drugih projektih v zvezi s promocijo matematike.

Dragan Marušič

Dragan Marušič velja za vodilnega slovenskega raziskovalca na področju algebrske teorije grafov. Doktoriral je leta 1981 na Univerzi v Readingu (Velika Britanija) pri znamenitem prof. Nash-Williamsu. Poučeval je na univerzah Minnesota in California (ZDA), na Univerzi v Ljubljani, od leta 2004 dalje pa tudi na Univerzi na Primorskem. Je avtor številnih znanstvenih člankov, član uredniških odborov uglednih mednarodnih revij in vodja projektov raziskovalnega sodelovanja z J. Korejo, Kitajsko, ZDA, Madžarsko, Izraelom, Avstralijo in drugimi državami. Leta 2002 je prejel tudi Zoisovo nagrado, najvišjo slovensko državno nagrado za znanstveno raziskovalno delo. Od leta 2011 je rektor Univerze na Primorskem.

Štefko Miklavič

Štefko Miklavič je leta 2002 magistriral, leta 2004 pa doktoriral na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem s teorijo grafov in algebraično kombinatoriko. Kot asistent in predavatelj je sodeloval s Politehniko (sedaj Univerzo) Nova Gorica ter Pedagoško fakulteto Koper. V letu 2007 je kot Fulbrightov štipendist šest mesecev raziskovalno delal na University of Wisconsin (ZDA). V letih 2010-2011 je bil direktor UP Inštituta Andrej Marušič, od novembra 2011 do decembra 2015 pa je bil prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem.

Martin Milanič

Martin Milanič je gimnazijo obiskoval v Kopru. Po študiju uporabne matematike na FMF v Ljubljani je leta 2007 doktoriral na univerzi Rutgers (New Jersey, ZDA). Raziskovalno delo je nadaljeval na podoktorskem usposabljanju na univerzi v Bielefeldu (Nemčija), leta 2009 pa se je zaposlil na Univerzi na Primorskem. Nekdaj zelo uspešen udeleženec matematičnih tekmovanj se danes raziskovalno ukvarja z diskretno matematiko. Aktiven je tudi na področju popularizacije matematike, saj od leta 2009 dalje koordinira cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu FAMNITovi Izleti v matematično vesolje.

Nataša Mori

Nataša Mori je raziskovalka in doktorska študentka na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer se ukvarja z raziskovanjem področja poučevanja računalništva in informatike med srednješolci. Trenutno jo zanima motivacija pri poučevanju programiranja. Nekaj let je učila predmet Informatika na gimnaziji, je soavtorica novega e-učbenika za Informatiko, aktivno pomaga pri organizaciji ACM računalniških tekmovanj Bober, RTK in UPM ter pomaga pri pripravi izobraževanj za učitelje računalništva in informatike.

Marko Orel

Marko Orel je na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani diplomiral leta 2004, doktoriral pa leta 2009. Raziskuje na podroèju ohranjevalcev, kar veèinoma vkljuèuje matrièno teorijo in teorijo grafov, delno pa tudi nekatera druga matematièna podroèja. Zadnjih nekaj let je kot docent zaposlen na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Za multivariatno vpetost na univerzi je leta 2014 prejel Sveèano listino Univerze na Primorskem.

Vito Vitrih

Vito Vitrih je študiral uporabno matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer je leta 2010 tudi doktoriral. Raziskovalno se ukvarja z numerično matematiko in računalniško podprtim geometrijskim načrtovanjem. Zaposlen je kot izredni profesor za matematiko na UP FAMNIT in kot višji znanstveni sodelavec na Inštitutu Andrej Marušič, kjer je od decembra 2012 tudi direktor.