Predavanja in delavnice

print

Delta roboti - Štefko Miklavič

Delta robote je v zgodnjih 80 letih prejšnjega stoletja iznašla raziskovalna skupina profesorja Reymonda Clevela iz Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Švica. Njihova lahka konstrukcija jim omogoča dve lastnosti, ki sta v robotiki zelo cenjeni: hitrost in natančnost. Zaradi tega so izjemno cenjeni, tako v industriji kot tudi na nekaterih drugih področjih, recimo medicini. Pri krmiljenju delta robota pa naletimo na povsem matematičen problem, ki ga lahko rešimo z dokaj osnovnimi prijemi prostorske geometrije. V predavanju bomo najprej pobližje spoznali zgradbo in delovanje delta robota, nato pa poskusili rešiti še zgoraj omenjeni problem njegovega krmiljenja.

Grafi so povsod - Ademir Hujdurović

Ste že kdaj pomislili na potujočega prodajalca, ki mora obiskati več mest, kjer prodaja svoje izdelke? Kako lahko optimizira svoje potovanje? Kaj pa poštar, ki želi prehoditi vse ulice mesta, da bi dostavil pisma, po najkrajši poti. Ali pa telekomunikacijsko podjetje, ki želi postaviti kable v novi soseski ob cestah, da imajo povezavo z vsako hišo, in želijo optimizirati svoje stroške. Na predavanju bomo videli, kako lahko te in podobne situacije modeliramo z grafi, in razpravljali o načinih reševanja tovrstnih težav.

 

Izometrije in transformacije podobnosti ravnine - István Kovács

V predavanju bomo obravnavali dve klasični vrsti transformacij ravnine. Izometrije so transformacije, ki ohranjajo razdaljo med točkami, transformacije podobnosti pa so tiste, ki spremenijo razdaljo z istim faktorjem. Vse te transformacije lahko razdelimo dalje v dva razreda glede na to, če ohranjajo tudi
orientacijo ravnine. Pokazalo se bo, da se vsaka izometrija piše kot produkt največ treh zrcaljenj, in odvisno od števila ter pozicije teh zrcaljenj dobimo translacijo, rotacijo oziroma zrcalni zdrs. Pokazalo se bo tudi, da so edine transformacije podobnosti izometrije, središčni raztegi, rotacijski raztegi in osni raztegi. Z uporabo teh transformacij se bomo seznali z nekaterimi klasicnimi objekti, in sicer, z Eulerjevo premico, Eulerjevo kroznico in Simsonovo premico.

Matematika strateškega odločanja - Aljaž Ule

Matematika je pomemben del analiz, ki jih pripravljajo ekonomski strokovnjaki. Ste se kdaj vprašali, kako strokovnjaki pravzaprav pridejo do dobrega matematičnega modela ljudi? V delavnici se bomo sprehodili čez nekaj osnovnih modelov človeškega odločanja, konkurence in sodelovanja in pri tem ugotovili, da za dobro analizo stojijo matematika, psihologija, družboslovne vede in malo biologije.

 

Paradoksi v verjetnosti - Mihael Perman

V verjetnosti se pojavljajo besedilne naloge, ki navidezno vodijo do nasprotujočih si sklepov, ni pa takoj očitno, zakaj.  Večinoma paradoksi nastanejo zaradi nepopolne informacije ali dvoumnih definicij. Ko so postavljeni v pravo luč, večinoma izginejo.  Ogledali si bomo nekaj klasičnih paradoksov kot so Bertrandov paradoks, jetniški paradoks in nekaj podobnih, potem pa tudi nekoliko bolj zapletene paradokse kot sta paradoks martingalske strategije in Sankt Peterburški paradoks.

Trgovanje na borzah - Rado Pezdir

Študenti bodo spoznali osnovne koncepte financ in trgovanja na borzi z uporabo platforme +500. Poudarek delavnice bo na trgovanju, spoznali pa bomo tudi nekaj nekaj teoretičnih konceptov, kot so na primer bazna in tehnična naliza ter kako poteka kvantitativno modeliranje. Nekaj statističnih konceptov kot je Brownovo gibanje bomo (z uporabo Excela) tudi uporabili za napovedovanje cen delnic in naša predvidevanja preverili na dejanskih podatkih.